Menu 
JOSEF ADAM SPOL. S R.O., TŘEBÍČ
 
 

Jezírka

Jezírka

Fólií z měkčeného PVC lze opracovat vodní nádrž libovolného tvaru a velikosti.

Podklad hydroizolace menších nádrží, např. zahradních jezírek, se vytváří zpravidla z vrstvy jemného říčního písku v tloušťce min. 50 mm. Ze dna výkopu je nutno odstranit hrubé nečistoty, např. ostré kameny.

Vhodnou podkladní konstrukcí je také monolitická betonová konstrukce, uplatňuje se především při velkém sklonu stěn nádrže nebo při nutnosti stabilizovat podklad.

Fólie se na podklad zpravidla volně pokládá, upevnění se provádí pouze při okraji nádrže, nebo v případě potřeby v oblasti prostupů, strmého svahování dna apod.

Fólie musí být provedena spojitě v celé ploše dna vodní nádrže s dostatečným vytažením nad úroveň hladiny, veškeré prostupy fólií je nutno řešit vodotěsně, např. pomocí pevné a volné příruby.