Menu 
JOSEF ADAM SPOL. S R.O., TŘEBÍČ
 
 

Zpomalovací prahy

Zpomalovací prahy

Zpomalovací práh (též příčný práh, retardér nebo ležící policajt) je uměle zvýšené místo na vozovce pozemní komunikace, jehož cílem je donutit řidiče silničních vozidel k pomalé jízdě. Obvykle se používá v kombinaci s dopravními značkami omezujícími rychlost. Zpomalovací práh se vyrábí ve variantách omezující na rychlost 10 km/hod, 20 km/hod a 30 km/hod. Zajímavou alternativou je tzv. zpomalovací polštář (20 km/hod) neomezující jízdu na kole či kolečkových bruslích.

  • jsou určeny pro montáž na komunikace, kde je cílem dopravní zklidnění v zájmu zvýšení bezpečnosti provozu
  • umístění na veřejnou komunikaci podléhá schvalovacímu řízení
  • zpomalovací prahy nesmí být překážkou pro dokonalé odvodnění komunikace
  • montáž na komunikaci je provedena šrouby s hmoždinkami do vozovky.

Zpomalovací prahy pro bezpečnost silničního provozu

  • jsou určeny pro montáž na komunikace, kde je cílem dopravní zklidnění v zájmu zvýšení bezpečnosti provozu
  • umístění na veřejnou komunikaci podléhá schvalovacímu řízení
  • zpomalovací prahy nesmí být překážkou pro dokonalé odvodnění komunikace
  • montáž na komunikaci je provedena šrouby do hmoždinek do otvorů, vyvrtaných do vrchní vrstvy vozovky