Menu 
JOSEF ADAM SPOL. S R.O., TŘEBÍČ
 
 

Izolace bazénů fólií mPVC

Izolace bazénů fólií mPVC

Se zvyšujícím se standardem bydlení se součástí rodinných domů stále častěji stává i bazén. Fantazie investorů se leckdy nespokojí s obdélníkem nebo oválem, vznikají velmi členité tvary bazénů se schodišti, změnami úrovní, zakřivenými okraji, mělčinami a různými vodními atrakcemi.

V takových případech nelze vůbec využít typizované bazény, je třeba přistoupit k vyvložkování podkladní konstrukce bazénovou fólií.

Velmi výhodné je použití bazénové fólie z měkčeného PVC i pro rekonstrukce starších bazénů, jejichž konstrukce již ztratila hydroizolační schopnosti nebo jejichž povrch svými vlastnostmi již neodpovídá estetickým nárokům uživatele.

Využití bazénových fólií se však neomezuje pouze pro bazény soukromé, nýbrž zaujímá i výrazný podíl při realizaci veřejných koupališť a bazénů. Fólie vytváří nejen povrchovou úpravu v bazénu, ale zajišťuje i barevné řešení a slouží současně i jako hydroizolace konstrukce bazénů. Předností bazénů provedených z fólií je především nezávislost hydroizolační a nosné konstrukce – prakticky zde nehrozí žádné riziko poškození hydroizolační vrstvy v důsledku deformace nosné konstrukce.