Menu 
JOSEF ADAM SPOL. S R.O., TŘEBÍČ
 
 

Izolace plochých střech fólií mPVC

Ploché střechy - folie mPVC

V současné době se stále častěji na střechách s povlakovou hydroizolační konstrukcí uplatňují hydroizolační vrstvy ze syntetických fólií, především z měkčeného PVC.

Povlaková hydroizolační konstrukce je hydroizolační konstrukce nepropustná pro vodu v kapalném i tuhém skupenství. Střešní fólie z měkčeného PVC jsou obvykle laminovány z více primárních fólií. Do fólií je zaválcována výztužná vložka nebo jsou nevyztužené (podle použití a způsobu připevnění).

Materiál fólie pro střechy je upraven tak, aby fólie odolávala UV záření. Fóliové hydroizolační vrstvy střech se provádějí obvykle z jedné hydroizolační fólie, zpravidla podložené separační textilií.

Hydroizolační fólie se volně pokládají na podklad a upevňují se kotvami nebo zatěžují stabilizační vrstvou (může ji nahradit provozní nebo pěstebné souvrství).