Menu 
JOSEF ADAM SPOL. S R.O., TŘEBÍČ
 
 

Izolace plochých střech asfaltovým pásem

Izolace plochých střech asfaltovým pásem

Pro hydroizolační vrstvy střech se používají asfaltové pásy s nenasákavou vložkou s dostatečnou pevností v tahu. Obvykle se používá skleněná rohož nebo tkanina a polyesterová rohož nebo tkanina a kombinace některých z nich (spřažené vložky, např. polyesterová rohož se skleněnými vlákny nebo skleněnou mřížkou). Natavitelné pásy mají oboustrannou krycí vrstvu asfaltové hmoty tak tlustou, aby se mohly natavit plamenem. Asfaltové pásy používané v hydroizolačních vrstvách střech jako vrchní mají jako ochranu proti UV záření a proti přehřívání na horním povrchu posyp drcenou tříděnou břidlicí, přírodní nebo barvenou.